Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Przyjmowanie wniosków w ramach nowego okresu zasiłkowego

  • Dodano: 2018-07-25 07:45, aktualizacja: 2018-07-24 17:20

Już 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o świadczenia rodzinne, 500+, 300+ i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy, a od 1 sierpnia w formie papierowej.

Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tych form wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero pierwszy raz złożyć wnioski.

Ujednolicony termin dla różnych świadczeń:

Już w ubiegłym roku z myślą o wygodzie polskich rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego, a od tego roku również świadczenia dobry start ( 300+).

Prawo do wsparcia w/w świadczeń jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września ( za wyjątkiem świadczeń rodzinnych) kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku.

Komplet dokumentów :

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku oraz terminowe odebranie decyzji po uprzednim powiadomieniu formie sms-a daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

Prosimy osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy o dołączenie wszystkich wymaganych ustawowo załączników ( dokumentów w formie kserokopii) oświadczeń.

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.


Źródło: UM Siemianowice Śląskie

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.