Wiadomości z Siemianowic Śląskich

"Słoneczne Siemianowice". Ruszył nabór wniosków

  • Dodano: 2023-07-03 06:30, aktualizacja: 2023-07-02 18:55

W piątek rozpoczął się nabór Uczestników do Projektu grantowego pn. "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja III".

Nabór potrwa do 14 lipca 2023 r. do godziny 14.00.

Główne założenia projektu "Słoneczne Siemianowice" to maksymalny poziom dofinansowania 85 %.

Na czym polega projekt grantowy?

Realizacja inwestycji odbywa się po podpisaniu umowy powierzenia grantu.

Mieszkaniec sam wybiera Wykonawcę zgodnie z regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez gminę Siemianowice Śląskie (Grantodawcę). Nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert. Mieszkaniec i Wykonawca współpracują z Inspektorem (Inspektorem Nadzoru) wybranym przez gminę.

Dla kogo jest projekt?

Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie gminy Siemianowice Śląskie. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie / lub będzie oddany do użytkowania na dzień dostarczenia informacji niezbędnej do zawarcia umowy o powierzenie grantu. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE. Projekt nie dotyczy budynków wielorodzinnych.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

Na co przeznaczone będą granty?

granty będą przeznaczone na zakup i montaż:

  • instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych) – 5 000 zł /kWp, nie więcej niż 50 tys. zł,
  • powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. – nie więcej niż 45 tys. zł,
  • magazynu energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznych) – nie więcej niż 35 tys. zł,
  • systemu zarządzania energią – nie więcej niż 2 tys. zł.

Deklaracje udziału w projekcie będzie można składać w formie:

  • papierowej i elektronicznej (poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP)

Projekt będzie realizowany przez Gminę Siemianowice Śląskie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również