Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Stypendia szkolne

  • Dodano: 2018-04-25 12:30

Gmina otrzymała już decyzję Wojewody o przyznaniu dotacji celowej (z budżetu państwa) na pomoc materialną dla uczniów- stypendia szkolne.

Na sesji 26.04.2018 r. środki te zostaną wprowadzone do budżetu miasta, następnie Wydział Edukacji rozpocznie proces wydawania decyzji. Zrobimy wszystko, by mogli Państwo jak najszybciej odebrać decyzje i otrzymać środki. Informacja o terminie wydawania decyzji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta oraz poinformujemy Rodziców poprzez szkoły.

autor: Anna Sobieraj