Wiadomości z Siemianowic Śląskich

VI sesja Rady Miasta - 14 marca. Sprawdź porządek obrad

 • Dodano: 2019-03-11 08:45, aktualizacja: 2019-03-11 08:59

14 marca o godz. 13.00 rozpocznie się VI sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 24 stycznia i 07 lutego 2019 roku.
 4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Skargi wpływające do Rady Miasta.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • 1/VI/2019 – przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2018
 • 2/VI/2019– przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie w 2018 roku
 • 3/VI/2019 – przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa w mieście Siemianowice Śląskie za 2018 rok
 • 4/VI/2019 – przekazania w 2019 roku środków finansowych dla Policji
 • 5/VI/2019 – przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2018 roku oraz potrzeb związanych z realizacją tych zadań
 • 6/VI/2019 – przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie za 2018 rok
 • 7/VI/2019 – przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2019-2020
 • 8/VI/2019 – przyjęcia informacji dot. oceny zagrożenia powodziowego miasta Siemianowice Śląskie za rok 2018
 • 9/VI/2019 – określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2019
 • 10/VI/2019 – przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Bartosza Głowackiego oraz Fitznerów w Siemianowicach Śląskich
 • 11/VI/2019 – przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2019 roku
 • 12/VI/2019 – określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemianowice Śląskie
 • 13/VI/2019 – przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Siemianowice Śląskie
 • 14/VI/2019 – uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Siemianowickich AQUA-SPRINT sp. z o.o. na okres czerwiec 2019 – czerwiec 2022 na terenie miasta Siemianowice Śląskie
 • 15/VI/2019 – przyjęcia informacji o działalności oświatowej z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wynikających z reformy oświaty, sytuacji demograficznej w mieście i jej wpływie na edukację w Siemianowicach Śląskich, efektywności nauczania a poziomie finansowania oświaty
 • 16/VI/2019 – przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2018r.
 • 17/VI/2019 – podziału środków na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez miasto Siemianowice Śląskie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, objętych dofinansowaniem w roku 2019
 • 18/VI/2019 – ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Siemianowic Śląskich.
 1. Sprawy informacyjne.
 2. Zamknięcie obrad sesji.


Źródło: UM Siemianowice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również