Wiadomości z Siemianowic Śląskich

IV sesja Rady Miasta - 24 stycznia. Sprawdź porządek obrad

 • Dodano: 2019-01-15 12:00

24 stycznia o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się IV sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad IV sesji Rady Miasta:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2018 r.

4.  Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi wpływające do Rady Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • 1/IV/2019 – przyjęcia programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie na rok 2019 pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”
 • 2/IV/2019– określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • 3/IV/2019 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 54 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Michałkowickiej, obejmującej działki geodezyjne nr 33-458/12 i 33-506/12 o łącznej pow. 4824 m2 , zapisanej w księdze wieczystej z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu
 • 4/IV/2019 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 268 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej.  ul. Kopalnianej, obejmującej działki geodezyjne nr 53-2957/227 i 53-3366/293 o łącznej pow. 4314 m2, zapisanej w księdze wieczystej z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu
 • 5/IV/2019 – określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie w prawo własności tych gruntów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym
 • 6/IV/2019 - częściowej zmiany uchwały nr 108/2011 Rady Miasta Siemianowice Ślaskie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych, zmienionej uchwałą nr 507/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych
 • 7/IV/2019 – zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Miastem Katowice w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Katowicach dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie
 • 8/IV/2019 – nadania nazw ulic
 • 9/IV/2019 – zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 • 10/IV/2019 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w kwocie 89.776,20 zł udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr usytuowanego w budynku przy ulicy Kasztanowej w Siemianowicach Śląskich

7. Sprawy informacyjne.

8. Zamknięcie obrad sesji.


Źródło: UM Siemianowice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również