Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Kwalifikacja wojskowa w Siemianowicach Śląskich rusza 16 kwietnia

 • Dodano: 2024-01-17 12:30

1 lutego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa 2024. Potrwa ona do 30 kwietnia. Obejmie około 230 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Jak wygląda kwalifikacja wojskowa, kto musi się stawić i gdzie? Sprawdźcie!

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalony został na okres od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, "celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji (mężczyźni, którzy kończą w bieżącym roku 19 rok życia) oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a ukończyły 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta".

W każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej. Każda osoba, która się stawia do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

W tym roku przed powiatowe komisje lekarskie, które przeprowadzają kwalifikację wojskową, wezwanych zostanie ok. 230 tys. osób z woj. śląskiego.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
 • określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej – nadanie kategorii zdrowia: A, B, D lub E
 • wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej
 • wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji
 • przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej
 • wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej
 • nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Po zebraniu wszystkich danych otrzymuje się jedną z czterech kategorii:

 • kategoria A - oznacza osobę zdolną do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B - oznacza osobę czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej; można ją otrzymać jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia ulegnie poprawie,
 • kategoria D - oznacza osobę niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • kategoria E - oznacza osobę trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kto w tym roku otrzyma wezwanie?

Udział w kwalifikacji wojskowej to obowiązek obywatelski określony Konstytucją RP. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym roku wezwanie otrzymają:

 • Mężczyźni urodzeni w 2005 roku.
 • Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowe.
 • Osoby, które w latach 2022-2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 • Kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 • Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 • Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Co należy zabrać ze sobą na kwalifikację wojskową?

Na komisję należ zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • dokumentację medyczną.

Czy trzeba się stawić na wezwanie?

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na to stawiennictwo. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Siemianowicach Śląskich

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla młodych mieszkańców Siemianowic Śląskich potrwa od 16 do 29 kwietnia. Osoby, które mają obowiązek uzyskać kategorię zdolności do służby wojskowej, powinny pojawić się w tym czasie w budynku UM Siemianowice Śląskie, przy ul. Dąbrowskiego 13 w godzinach od 12:00 do 20:00.

W trakcie kwalifikacji wojskowej będzie możliwość zapoznania się z ofertą służby wojskowej. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udzielone przez przedstawiciela Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również