Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne

  • Dodano: 2016-07-13 07:45, aktualizacja: 2016-07-12 11:55

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich informuje, iż posiada jeszcze środki na realizację nowego instrumentu rynku pracy, w ramach którego pracodawcy i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia (zgodnie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Pracodawca / przedsiębiorca może zawrzeć z PUP umowę, na podstawie której przez okres 12 miesięcy otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia. Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości: 1840 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty za os/mc.

Obowiązkiem pracodawcy/przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy. Instrument ten ma zastosowanie dla bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy.

O refundację mogą ubiegać się pracodawcy / przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie  nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.Zainteresowanych pracodawców i przedsiębiorców zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich pod numerem telefonu 32 765 29 56 lub też osobiście w pokoju nr 6 (p. Anna Kuchta) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.